Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

 

Artikel 1: Principe

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door LS Bedding in het kader van het bereiken van meer volgers op hun Facebookpagina. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Geef een pronostiek voor de voetbalwedstrijd België – Kazachstan, die plaatsvindt op zaterdag 8 juni 2019 om 20u45, en dit voor zaterdag 8 juni 2019 – 20u. Je maakt hierdoor kans om één van de 2 polshorloges te winnen van de Rode Duivels – Ice Watch, afgebeeld in onze post. Er kan een polshorloge gewonnen worden per landsdeel (Vlaanderen en Wallonië – cfr. de 2 social media posts).

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan deze wedstrijd van minderjarige deelnemers moeten de toestemming hebben van hun ouders. Minderjarigen die deze toestemming niet kunnen aantonen, kunnen op elk ogenblik van de wedstrijd uitgesloten worden.

Artikel 3: Termijn

Deelnemen kan door een pronostiek te plaatsen als comment op één van onze 2 posts, inclusief een antwoord op onze schiftingsvraag “In de hoeveelste minuut wordt het eerste doelpunt gescoord?”. Dit ten laatste op zaterdag 8 juni 2019 om 20u.

Artikel 4: Wedstrijdverloop

Iedereen die Ergosleep volgt op Facebook, of die de pagina leuk vindt, kan deelnemen aan de online wedstrijd. Deelnemen kan door een pronostiek te plaatsen als comment op één van onze 2 posts, inclusief een antwoord op onze schiftingsvraag “In de hoeveelste minuut wordt het eerste doelpunt gescoord?”. Dit ten laatste op zaterdag 8 juni 2019 om 20u.

  • De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats.
  • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn
  • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden
  • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten
  • Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.
Artikel 5: Bepaling winnaars

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Bij een ex-aequo zal het antwoord op de schiftingsvraag doorslaggevend zijn. De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit Steffie Boterberg en Malinka Bral. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert.

Bij een ex aequo van de schiftingsvraag zal de winnaar door een onschuldige hand bepaald worden.

Artikel 6: Bekendmaking van de winnaars

De 2 winnaars (NL en FR) worden persoonlijk gecontacteerd met de vraag naar hun gegevens voor verzending van het polshorloge.

Artikel 7: Reglementswijzigingen

“De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.ergosleep.com.”

Artikel 8: Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Steffie Boterberg en Malinka Bral, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar marketing@ergosleep.com .

Artikel 9: Privacy

De gegevens met betrekking tot de deelnemers worden in een bestand bewaard. LS Bedding heeft het recht om de deelnemers over zijn activiteiten te informeren. De gegevens worden nietaan derde partijen doorgegeven.

Artikel 10: Contact

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Steffie Boterberg via: marketing@ergosleep.com .

Artikel 11: Reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

 

Oeps! Je browser lijkt verouderd te zijn. Hierdoor wordt deze website niet optimaal weergegeven. Installeer de laatste versie van je favoriete browser om deze website optimaal te gebruiken.