Disclaimer

Algemeen

De inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd en eigendom van LS Bedding nv. Het is niet toegestaan, tenzij voor persoonlijk gebruik, informatie of beelden van deze site te gebruiken, noch te verveelvoudigen of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LS Bedding nv.

Ondanks de grootste zorg die wij besteed hebben aan de opmaak van deze site, kan bepaalde informatie onvoldoende accuraat of onjuist zijn weergegeven.
Alle informatie op deze site heeft een louter informatief karakter. Zij wordt gebracht zonder enige garantie.

LS Bedding nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op deze website beschikbaar is.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van LS Bedding uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.
Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van LS Bedding.

LS Bedding behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen.

Verantwoordelijkheid – juistheid der gegevens

LS Bedding en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van LS Bedding.

Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedoeld en houden geen verkoopaanbod van LS Bedding in. Deze informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting. Gelieve contact te nemen met uw Ergosleep dealer teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de producten, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

De gebruiker erkent dat LS Bedding het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en LS Bedding biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat LS Bedding zich akkoord verklaart met de inhoud en LS Bedding is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Configurator

Alle informatie die in de configurator vermeld wordt, is uitsluitend van informatieve aard. Wij besteden de grootste zorg aan de realisatie, de juistheid en de regelmatige actualisering ervan. Desondanks kan de Configurator achterhaalde informatie bevatten, meer bepaald wegens een wijziging of een verandering van model, variant, optie en/of accessoire.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen.

De eventuele in de Configurator vermelde adviesprijzen incl. btw kunnen geenszins dienen ter vervanging van de officiële adviesprijzen incl. btw die vermeld worden in de laatste versie van de prijslijsten uitgegeven door LS Bedding.

LS Bedding behoudt zich tevens het recht voor ten allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.

Uit het voorgaande volgt dat de in deze Configurator vermelde informatie geen contractueel document kan vormen, noch een rechtsvordering zou kunnen rechtvaardigen.
De prijzen weergegeven op de configurator bevatten niet alle mogelijke combinaties. Wij raden de configurator gebruiker dan ook aan om contact op te nemen met de Ergosleep verdeler om een gedetailleerde offerte aan de beste voorwaarden te ontvangen.

Wij herinneren u er bovendien aan dat de Ergosleep verdelers onafhankelijke handelaars zijn, en dat zij als enige bevoegd zijn om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over de eigenschappen en tarieven van de producten die ze verkopen. Voor nauwkeurige en actuele informatie, met name over de tarieven, beschikbaarheid, kenmerken, inhoud en varianten van de verschillende producten die in deze Configurator voorkomen, raden wij u aan inlichtingen in te winnen bij de Erogosleep verdeler van uw keuze.

Tot slot wijzen we erop dat de Ergosleep verdelers niet noodzakelijk alle producten verkopen die voorgesteld worden in deze Configurator.

Privacy beleid

Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.
U beschikt over een recht van inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan u vragen om verbetering van de informatie.

Gebruik van cookies

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browser instellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

Bevoegdheid – Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Oeps! Je browser lijkt verouderd te zijn. Hierdoor wordt deze website niet optimaal weergegeven. Installeer de laatste versie van je favoriete browser om deze website optimaal te gebruiken.